Stories op die wind

n Handleiding vir Opvoeders van Noord-Kaapse Volksverhale

ISBN: 978-1-920219-03-1

 

DESCRIPTION

Hierdie publikasie dien as 'n gids vir opvoeders wie die volksverhale in die Stories op die wind bloemlesing gebruik in verskillende opvoedkundige kontekste. Die gebruik van die volksverhale word in die verskillende kontekste aangemoedig en terselfdertyd artikuleer dit met en gee erkenning aan die inheemse kennis en wysheid van die San-en Nama gemeenskappe van die Noord Kaap. Deur die blootstelling aan hierdie volksverhale word daar 'n platform geskep vir die stemme vanuit hierdie gemeenskappe wat deur kolonialisme en apartheid die swye opgele is.